Gặp nhau cuối năm Táo quân 2005

Gặp nhau cuối năm Táo quân 2005

Táo quân tết Ất Dậu 2005, năm nay táo giáo dục bị oánh nhiều nhất. Năm nay cũng có màn xử án thị Mầu cực vui