Gặp nhau cuối năm Táo quân 2010

Gặp nhau cuối năm Táo quân 2010

Những vấn đề kinh tế – xã hội của cả một năm qua lại được mổ xẻ, châm chích dưới một góc nhìn hài hước thông qua lời báo cáo của các Táo Quân với Ngọc Hoàng. Chuyện giáo dục tắc đường, giá cả lên xuống, chuyện các ngôi sao…những vấn đề nóng lại khiến […]