Gặp nhau cuối năm Táo quân 2007

Gặp nhau cuối năm Táo quân 2007

Táo quân 2007 có hai điểm nhấn chính: đó là tham nhũng và giáo dục. Tham nhũng đang là quốc nạn, nó làm băng hoại đạo đức xã hội và mất lòng tin của nhân dân. Những quan chức nhà nước thu vén tiền của cho bản thân- trong khi đó là những đồng tiền […]