Gala Cười 2013: Bà ngoại thời @ – Thúy Nga, Hiếu Hiền

Gala Cười 2013: Bà ngoại thời @ – Thúy Nga, Hiếu Hiền

Tiết mục tại Gala Cười 2013. Hai ba ngoai thoi @, xem hai ba ngoai thoi @, bà ngoại thời @, Tai gala cuoi 2013, hai hieu hien 2013, hieu hien 2013