Gặp nhau cuối năm Táo quân 2004

Táo quân 2004 là năm thứ 2 theo mô hình mới, năm nay nổi bật có táo giao thông Quang Thắng với màn bắn tốc độ cực hài, cuối chương trình có tiết mục kịch của Hiệp gà.
Kết quả khác cho: "Gặp nhau cuối năm Táo quân 2004"

Loading