Gặp nhau cuối năm Táo quân 2006

Táo quân 2006 nối tiếp thành công 2 năm trước với những tiếng cười sâu cay. Năm nay ngọc hoàng đích thân đi thị sát hạ giới để tìm hiểu cuộc sống và nỗi bức xúc của người dân

haitet2006Kết quả khác cho: "Gặp nhau cuối năm Táo quân 2006"

Loading