Gặp nhau cuối năm Táo quân 2007

Táo quân 2007 có hai điểm nhấn chính: đó là tham nhũng và giáo dục.

Tham nhũng đang là quốc nạn, nó làm băng hoại đạo đức xã hội và mất lòng tin của nhân dân. Những quan chức nhà nước thu vén tiền của cho bản thân- trong khi đó là những đồng tiền sưu thuế mồ hôi nước mắt của dân- điều đó phải bị lên án mạnh mẽ!

Thứ hai là giáo dục với tình trạng bưng bít thông tin quá lâu, bệnh thành tích bị đề cao để đến nỗi bây giờ động vào đâu cũng thấy ung nhọt. Trong những vấn đề của giáo dục, sẽ nhấn mạnh vào hình ảnh ông cựu bộ trưởng đi du học nước ngoài. Có thể những tiếng cười của Táo quân 2007 sẽ động chạm tới ai đó, nhưng bản thân chúng tôi khi làm kịch bản cũng cảm thấy vô cùng đau xót!”.

hai cao thuKết quả khác cho: "Gặp nhau cuối năm Táo quân 2007"

Loading